Uszczelka do maszyny Bucher prasa HP 5000

a b c
24,5 37 22,5
24,5 37 33
24,5 37 38
24,5 37 55,5